هر روز!
هر روز!

تخلیه مسافران هواپیمای «ترکیش ایرلاین» : تخلیه مسافران هواپیمای «ترکیش

تخلیه مسافران هواپیمای «ترکیش ایرلاین» : تخلیه مسافران هواپیمای «ترکیش

تخلیه مسافران هواپیمای «ترکیش ایرلاین»
: تخلیه مسافران هواپیمای «ترکیش ایرلاین»
: به گزارش بولتن نیوز، هواپیمای مسافربری شرکت «ترکیش ایرلاین» که برای بلند شدن از فرودگاه «کلن بن» آماده می‌شد، به دلیل تهدید به بمب‌گذاری تمامی مسافران خود را تخلیه کرد.
به گزارش : ماموران امنیتی فرودگاه کلن بن پس از دریافت تماسی ناشناس مبنی بر وجود بمب در هواپیمای ترکیش ایرلاین، حرکت این هواپیما را متوقف کرد.
پلیس آلمان پس از بررسی هواپیما، هرگونه بمب‌گذاری و تهدید امنیتی را رد کرده و به هواپیمای ترکیش ایرلاین اجازه داد یه سفر خود ادامه دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید