هر روز!
هر روز!

نکاتی پیرامون کودکانی فراری نکاتی پیرامون کودکانی فراری :

نکاتی پیرامون کودکانی فراری 
 نکاتی پیرامون کودکانی فراری :

نکاتی پیرامون کودکانی فراری
نکاتی پیرامون کودکانی فراری : نکاتی پیرامون کودکانی فراری
: نکاتی پیرامون کودکانی فراری
: کودکان فراری از جمله مشکلات اجتماعی بسیار جدی تلقی می شوند. مهمترین مشکل درمورد این کودکان، مسائل خانوادگی از جمله غفلت والدین، سوءاستفاده های جنسی و فیزیکی، خشونت خانوادگی، و اعتیاد خانواده می باشد. اما، همیشه این نیست که کودکانی که از خانه فرار می کنند از خانواده های بد و بی بند و بار هستند، گاهی اوقات دلیل فرار این کودکان دوست نداشتن سبک زندگی و مقررات خانواده خود است. همه این مشکلات منجر به افسردگی، اضطراب، و سرانجام ناامیدی کودکان و کشیده شدنشان به سمت فرار از خانه می شود.
به گزارش : مجله روانشناسی : کودکان فراری خود بد نیستند، تصمیمی که معمولاً هم عجولانه و بدون فکر کردن به عواقب آن گرفته می گیرند، بد است. ازآنجا که کودکان فراری قادر به روبه رو شدن با فشار مشکلات اطراف خود نیستند، از خانه فرار می کنند.
همچنین باید بدانید که هیچ بچه ای بدون داشتن رابطه با کس دیگری که تجربه مشابهی از فرار از خانه نداشته باشد، از خانه فرار نمی کند. چنین معاشرت هایی روی ذهن و فکر چه تاثیر می گذارد و وقتی موقعیتی در زندگی برایش پیش بیاید که منجر به افسردگی و اضطرابش شود، باعث می شود که از خانه فرار کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید