معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال محصولات ارگانیک ترین 🌻فروشگاه ارگانیک ترین🌻 فعالیت دانش بنیان

 لینک
کانال محصولات ارگانیک ترین 
 🌻فروشگاه ارگانیک ترین🌻 فعالیت دانش بنیان

کانال محصولات ارگانیک ترین
🌻فروشگاه ارگانیک ترین🌻 فعالیت دانش بنیان و عرضه محصولات سالم ایرانی خصوصا بهره گیری از ظرفیت جوامع روستایی دو راهبرد اصلی این مجموعه است . آدرس : آمل ، خیابان هراز ، رو به روی فرمانداری ویژه آمل، نبش آفتاب 27 .سلامت پناه تلفن:۰۹۱۱۲۲۷۷۸۸۶ -۰۱۱۴۴۲۲۰۸ (جزئیات بیشتر)
@OrganicTarin

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید