هر روز!
هر روز!

سخنان آموزنده کریستین بوبن (2) سخنان آموزنده کریستین بوبن (2)

سخنان آموزنده کریستین بوبن (2) 
 سخنان آموزنده کریستین بوبن (2)

سخنان آموزنده کریستین بوبن (2)
سخنان آموزنده کریستین بوبن (2)
 یک زن به تنهایی، هنگامی که عاشق باشد، زمین و آسمان را پُر می‌کند.کریستین بوبن  
*********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
اگر راز فقط از آنِ خودمان باشد، ارزشی ندارد. برای اینکه یک راز، راز بماند، باید آن را به کسی گفت.کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
آدم، همیشه کم و بیش، عاشق است.کریستین بوبن  
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
وابستگی به آدم‌هایی که دو یا سه سال برایشان زیاد دلنشین نبوده‌اید، نگران کننده است.کریستین بوبن  
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
حقیقت ، باور نکردنی‌ست. کریستین بوین
 
*********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست. آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند؛ باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن ماند. کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
اگر حقیقت ، همیشه و همه جا گفته می‌شد، حقیقتی که در دل‌مان در ترنم است- زندگی بامزه‌تر، شاید از هم گسیخته‌تر و بسیار سرزنده‌تر می‌شد. کریستین بوبن  
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
کسانی که دوست‌مان دارند، بسیار بیشتر از کسانی که از ما بیزارند، ترسناک هستند؛ ایستادگی در برابرشان هم بسیار دشوار است.کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
برای دانستن، باید بهایش را پرداخت.  کریستین بوبن  
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
آنچه آدم نسبت به چیزی احساس می‌کند، به ستوه آورنده‌تر از خودِ آن است. کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
اگر آدم گرفتار رنج عشق است، سبب نمی‌شود اجازه‌ی هر کاری را به خودش بدهد.کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
خِرد، به عکس آنچه می‌گویند، با بالا رفتن سن به سراغ آدم نمی‌آید، این امر بسته به دل است و دل هم با زمان، سر و کاری ندارد.کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
تجربه‌ی خوار شدن، همچون تجربه‌ی عشق است؛ فراموش نشدنی. کریستین بوبن  
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
گفتار است که آدم‌ها را به هم پیوند می‌دهد و از هم جدا می‌کند. گفتار است که خانواده‌ها را می‌‌سازد. کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
هیچ‌کس نمی‌تواند همه چیز را بدهد، هیچ‌کس برای هیچ‌کس بَس نیست، هیچ‌کس خدا نیست. کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
  
زندگی مشترک، بزرگ و بی‌پایان است؛ از یک سو می‌تواند نابود شود و از سوی دیگر، به آرامی ادامه یابد. زندگی مشترک، حیوان بزرگ پایداری‌‌ست، به دشواری می‌میرد.کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
  
فقط در عشق است که آدم، دوستش را خوب می‌شناسد. کریستین بوبن  
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
راه درست برای بچه‌ها، هرگز همان راه پدر و مادر نیست، هرگز.کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
زندان، هر اندازه هم آسان و قشنگ باشد، باز هم زندان است؛ آدم بسیار آسان پا به درون آن می‌گذارد و سپس، بسیار زمان و تلاش لازم است تا بتواند از آن بیرون بیاید.کریستین بوبن  
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
آدم چگونه می‌تواند عاشق کسی نشود که روی قرن‌ها جدیت و سلیقه، سیل به راه انداخته؟کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
فقط یک دنیا وجود دارد، آن هم دنیای توانگران است و کنار آن یا پشت سرش، ساختمان‌های بی‌قواره‌ی پس مانده‌های این دنیا. کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
فقط یک چیز در زندگی به شمار می‌آید و آن، شادی‌ست؛ هیچ‌گاه نگذار کسی آن را از تو بگیرد.کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
شنیدن چیزی که آدم از پیش می‌داند، دشوار است.کریستین بوبن  
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
یک انباری هم می‌تواند خانه‌ای رؤیایی باشد.کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
کودکی، مانند قلبی‌ست که تپش‌های زیادی تُند آن، آدم را می‌ترساند. کریستین بوبن
 
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
عشق، امر بسیار کوچکی‌ست، نباید راز بزرگی از آن ساخت. کریستین بوبن  
  *********** جملات قصار کریستین بوبن ***********
 
هنگامی که، همه آدم را دوست دارند، دیگر دنیا برایش بی‌اهمیت است، بسیار کمتر نیاز دارد جایی در آن برای خودش دست و پا کند.کریستین بوبن  
  *********** ج

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید