هر روز!
هر روز!

استان دیاربکر استان دیاربکر یکی از استان‌های ترکیه است که

استان دیاربکر استان دیاربکر یکی از استان‌های ترکیه است که

استان دیاربکر
استان دیاربکر یکی از استان‌های ترکیه است که مرکز آن هم شهری است به همین نام می‌باشد.
مساحت استان دیاربکر ۱۵٬۳۵۵ کیلومتر مربع و جمعیت آن پیرامون یک و نیم میلیون نفر است. شمار شهرستان‌های این استان ۱۳ و شمار روستاهای آن ۷۳۴ است.
نام ۱۳ شهرستان این استان به ترتیب چنین است:

ارگانی | اگیل | بسمل | چرمیک | چنار | چونگوش | دجله | سیلوان | کوجاکوی | کولپ | لیجه | مرکز | هازرو | هانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید