نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

فيلتر ديفيوزر کوکين P850 Cokin Diffuser P850 مشخصات ويژگي ها:

فيلتر ديفيوزر کوکين P850 Cokin Diffuser P850 مشخصات ويژگي ها:

فيلتر ديفيوزر کوکين P850 Cokin Diffuser P850

مشخصات
ويژگي ها: فیلتر Diffuser P850 کوکین قوی ترین فیلتر دیفیوزر این شرکت می باشد. این فیلتر می تواند به صورت خیلی قوی نور رسیده از سوژه را محو کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید