هر روز!
هر روز!

سخنان فرانسوا ولتر سخنان فرانسوا ولتر : سخنان فرانسوا ولتر

سخنان فرانسوا ولتر 
 سخنان فرانسوا ولتر : سخنان فرانسوا ولتر

سخنان فرانسوا ولتر
سخنان فرانسوا ولتر : سخنان فرانسوا ولتر
: سخنان فرانسوا ولتر
گل را می توان زیر پا له کرد، ولی بوی عطر آنرا نمی توان در فضا کُشت. فرانسوا ولتر
 
به گزارش : •.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
نیش های چند مگس هرگز اسب چابک را از تاختن باز نمی دارد. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•   آن که امید دارد هر چهار فصل سال بهار باشد، نه خود را می شناسد، نه طبیعت را و نه زندگی را. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
میوه ای که در دسترس ماست از میوه بالای شاخه درخت لذیذتر است، ولی میوه بالای درخت از این جهت در نظرمان جلوه می کند که دستمان به آن نمی رسد. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
آنهایی که در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
خطاهای بشری اول رهگذر، بعد میهمان و چندی نمی گذرد که صاحبخانه می شوند. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیلش این است که قوی نیستی. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
زمان، همه زخمها را بهبود می بخشد. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
از روی سوالهای فرد، بهتر از جوابهای او می توانید درباره اش قضاوت کنید. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
تصادف، کلمه ای بی معنی است؛ هیچ چیز فاقد دلیل به وجود نمی آید. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
اگر می خواهید انسان شایسته ای شوید، از هوای نفس بکاهید. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
همه ما در یک مذهب مشترکیم و آن، ثروت است. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
هر کس دو بار می میرد : یکبار آنگاه که عشق از دلش می رود و بار دیگر آنگاه که زندگی را بدرود می گوید. اما مرگ زندگی در برابر مرگ عشق ناچیز است. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
عشق ابزاری است که تمام دردسرهای کوچک را به یک دردسر بزرگ تبدیل می کند. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
عشق، نیرومند ترین سپاه است، زیرا در یک لحظه بر قلب و مغز و جسم حمله می کند. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد. عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد. اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
خرابی کار یک مملکت از دو چیز است : نداشتن مردان عالم و لایق و نبودن آنها بر سر کارهای مملکت. فرانسوا ولتر 
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
در جامعه ای که کارها برحسب استعداد تقسیم نشود، در حقیقت همه بیکارند. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
حکومت کشوری که در آن گدایی به صورت حرفه در آید، بد و فاسد است. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
زمانی یک جامعه دارای فضیلت اخلاقی است که قانون، همه افراد جامعه را با یک چوب براند. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
در بازی زندگی، انسان بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
زر اندوزانی که برای مال دنیا کیسه دوخته اند، بدانند که لباس آخرت جیب ندارد. فرانسوا ولتر
 
•.•.•.•.•.•.•.• جملات دلپذیر از فرانسوا ولتر •.•.•.•.•.•.•.•
 
کسی که از مرگ می ترسد، از زندگی هم می ترسد. فرانسوا ولتر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید