هر روز!
هر روز!

آموزش کاردستی فیل آموزش کاردستی فیل : آموزش کاردستی فیل

آموزش کاردستی فیل 
 آموزش کاردستی فیل : آموزش کاردستی فیل

آموزش کاردستی فیل
آموزش کاردستی فیل : آموزش کاردستی فیل
: آموزش کاردستی فیل
کاردستی فیل
 
به گزارش : وسایل لازم برای کاردستی فیل
مقوا کاغذ رنگی کاغذ کادو قیچی چسب مداد و قلم
آموزش کاردستی فیل
 
طرز درست کردن کاردستی فیل ابتدا قالب فیل را روی مقوا می کشیم طوری که پاها و تنه در یک سطح باشد.

 ساخت کاردستی فیل
  سپس گوش فیل را رسم می کنیم.

کاردستی فیل با مقوا
سپس یک برش بر روی بدن فیل و یک برش کوچک در گوش فیل میدهیم  و آنها را با هم ترکیب میکنیم.  

 آموزش کاردستی فیل
 
 گوش، پاها و تنه  فیل باید در یک سطح قرار بگیرند، به طوری که فیل پایدار شود.     

 آموزش کاردستی
   
  آموزش کاردستی به کودکان
  
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید