هر روز!
هر روز!

فاصله دانشگاه تا تمدن فاصله دانشگاه تا تمدن

فاصله دانشگاه تا تمدن
فاصله دانشگاه تا تمدن  فرهنگ دانشگاهی –رفتار دانشجویی یکی از مباحث فرهنگی مربوط به قشر دانشجو است .یعنی  طیف وسیعی از  جوانان  جامعه ایرانی را  در بر می‌گیرد . در این مبحث  اگر حلقه بیرونی را عنوان "فرهنگ دانشگاهی – رفتار دانشجویی " بنامیم، در لایه های زیرین با مباحثی چون " فرهنگ "، "خرده فرهنگ "،"تمدن"، "توسعه"،"رصد فرهنگی"،"مهندسی فرهنگی"، " هویت "، "بحران "، "ارزشیابی" ،"تولیدات فرهنگی" ،" فهم عصری" مواجه خواهیم بود .
 این مقال، بر آن است , با اشاره بر  لایه زیرین ، نقش هر کدام از مباحث مربوطه را ، در راستای عنوان اصلی پیش برد .
 فرهنگ   : مجموعه ای پیچیده ، از خصوصیات  احساسی فکری و غیرمادی که به عنوان شاخص جامعه و یا گروهی اجتماعی مطرح می‌شود فرهنگ عبارت است از  ارزش‌هایی که اعضای  یک  گروه معین دارند. هنجارهایی که از آن پیروی  می‌کنند  و کالاهای مادی که تولید می‌کنند .
 خرده فرهنگ   : به  گروهی کوچک‌تر  از یک جامعه تعلق دارد؛ که به فرهنگ بزرگ‌تر جامعه  به خاطر پذیرش بسیاری  از هنجارهای  آن ، وابستگی دارد ؛ ولی از آنجا  که هر خرده  فرهنگی ، هنجارهای  ویژه خودش را نیز دارا است از فرهنگ بزرگ‌تر  تمایز پیدا می‌کند
  خرده فرهنگ‌ها ، در زمان و محیط مشترکی ، به نام  دانشگاه  ، اجتماع  می‌یابند . پس می‌توان گفت : یک از راه های  شناخت  فرهنگ  هر مرکز علمی  آشنایی دقیق با خرده  فرهنگ‌ها و هویت دانشجویان  آن مرکز علمی است .یعنی به عناصر فرهنگی موجود دریک مرکز علمی  از پایین وب صورت " میکرو "  نگاهی دوباره  انداختن.
  در صورت شناخت  فرهنگ  مسئولین  مراکز علمی ، می‌توانند  با آگاهی  بیشتر  به برنامه ریزی فرهنگی ، اجتماعی  ،اقتصادی،دینی و روانی و غیره اقدام کنند .
 "امروزه  یکی از شاخصه های  کشورهای  توسعه یافته را  نقش  نظام  آموزش عالی  در فرهنگ و تمدن سازی می‌دانند" . هر تمدن بشری ، در عصر تبادل  ارتباطات  فرهنگی ، برای پایداری  خود نیازمند "رصد فرهنگی"و  " مهندسی فرهنگی " است .
الگوی رصد  فرهنگی :
         اگر جامعه ای  به سمت تمدن سازی  حرکت نکند  ،  مهندسی ارتباطات فرهنگی  روی نمی‌دهد و نرم ،تمدن غربی  بر تمامی  قلمروهای  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی  و دینی  تمدن خودی ،سیطره می‌یابد .
        به یقین می‌توان گفت امروزه حاکمان تمدن‌های غربی ، از راه های  ارتباطات فرهنگی  و مجاری  فرهنگ  سازی  بهره می‌گیرند  تا به سه نتیجه  دست یابد .
1"-تأثیرگذاری  فرهنگی ؛
2-تأثیر گذاری ماندگار ؛
3-تأثیرگذاری  تمدنی ؛ جهت نیل به مقصود  فوق، عناصر  انسانی  چون اساتید  ، دانشجویان ، روابط صمیمانه و سازمان یافته  میان دانشجویان  و اساتید، شناخت خرده فرهنگ‌های دانشگاهی ،هویت‌های دانشجویی و...  نقش اساسی دارند . 


در تعریف هویت و بحران  هویت دانشجویی می‌توان گفت : " هویت عبارت است  مجموعه  ویژگی‌هایی که تعلق  فرد را به یک  مکان  محکم می‌کند  و نظام  ارزش‌های  او را  مشروعیت  می‌بخشد ، زیرا سلامت  شخصیت  در گرو سازگاری  آدمی با محیط اجتماعی  پیرامونش و تفسیری متوازن  و سازگار  از خود ، جامعه و ارزش‌هاست  و هنگامی  که در این فرایند  خللی پدیدار  شود ، پیامد های ویرانگری  را می‌آفریند  که می‌توان  آن را " بحران هویت " نامید .
 چگونگی  هویت دانشجویی  در جامعه امروز ،  به تعداد اندکی  از آن‌ها  محدود نمی‌شود  بلکه  به صورت بحران  هویت  ظاهر می‌شود . در این بحران ،  افکار عمومی  ، عدم زیر ساخت‌های   فرهنگی و اجتماعی  ، سیر تکاملی  هر یک  از زمینه های   نام برده   از خانه  تا مدرسه ، معرفی  نکردن الگو های  مناسب  رفتاری ، ارزشیابی  آموزشی ،  چگونگی برخورد فرهنگی  آنان  با رسانه‌ها ، انبوه  اطلاعات  و ارزش‌های وارداتی  و... در خلق  و اشاعه  چنین  رفتارهایی بسیار  موثر است .
ناگفته نماند ؛" بی توجهی  به ارزش‌ها  را می‌توان  نوعی  آسیب تلقی  خواند ،بدین معنا که گروهی از دانشجویان نتوانسته‌اند  در زمینه   ارزش‌ها  به عناصر  هویتی  خود انسجام  داده  و آن  را به عنوان  معیاری  برای احراز  هویت  در لایه های  درونی  شخصیت   خود  جا بیندازد
وضعیت  ارزشیابی  آموزشی  کشور
  "ارزشیابی آموزشی در کشور ما  ، اساس ابر پایه  سنجش هوش ذهنی و حافظه نظری  بنا شده  است  و یادگیری را نه تغییر و نه رصدی در رفتار  که در  حفظ اطلاعات  و اشاعه  آن ،معنا  می‌کند . به عبارتی دیگر  قدرت حافظه  افراد  در سیستم  آموزشی  ما ارزشیابی  می‌شود ، نه ت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید