هر روز!
هر روز!

دیوار مهربانی به شهر رم رسید (+عکس) : دیوار مهربانی

دیوار مهربانی به شهر رم رسید (+عکس) : دیوار مهربانی

دیوار مهربانی به شهر رم رسید (+عکس)
: دیوار مهربانی به شهر رم رسید (+عکس)
: دیوار مهربانی به اروپا هم رسید.
 
به گزارش : به گزارش تالاب دیوار مهربانی که برای نخستین بار در ایران ابداع شد، اکنون به شهر رم پایتخت ایتالیا نیز رسید در یکی از خیابان های شمالی شهر رم دیوار مهربانی بر اساس الگوی دیوار مهربانی ایران شکل گرفت.

مشاهده همه ی 1 نظر