معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال متخصصین GIS آموزش موارد کاربردی و تخصصی GIS، معرفی

 لینک
کانال متخصصین GIS 
 آموزش موارد کاربردی و تخصصی GIS، معرفی

کانال متخصصین GIS
آموزش موارد کاربردی و تخصصی GIS، معرفی بهترین منابع آموزشی، معرفی جدیدترین تکنولوژی ها و دانلود برنامه های کاربردی، آگاهی از آخرین اخبارهای مرتبط با علوم مکانی (جزئیات بیشتر)
@gispr

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید