معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال پوزیشن دانشگاه کانال پوزیشن خالی دانشگاهی -پوزیشن های دانشگاهی

 لینک
کانال پوزیشن دانشگاه 
 کانال پوزیشن خالی دانشگاهی -پوزیشن های دانشگاهی

کانال پوزیشن دانشگاه
کانال پوزیشن خالی دانشگاهی -پوزیشن های دانشگاهی و کاری به روز بیش از 1200 دانشگاه، شرکت و سایت معتبر -روزانه بیش از 300 پوزیشن در 150 رشته و گرایش -مقاطع استادی، پست داک، دکترا، ارشد -اساتید به دنبال دانشجو Looking for Student -کنفرانس ها، کارگاهها و مدرسه های آموزشی به روز دنیا -پوشش رشته های: مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، پزشکی و غیره -شغل های R&D شرکت های بزرگ -دسترسی به بیش از 2000 حل المسایل دانشگاهی -فیزیک، شیمی، ریاضی، مهندسی، مدیریت و غیره (جزئیات بیشتر)
@solutionsmanual

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید