معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال پژوهشی نوآوران شریف کانال رسمی انتشارات پژوهشی نوآوران شریف

 لینک
کانال پژوهشی نوآوران شریف 
 کانال رسمی انتشارات پژوهشی نوآوران شریف

کانال پژوهشی نوآوران شریف
کانال رسمی انتشارات پژوهشی نوآوران شریف می باشد که مجموع کتابهای این اتشارات در زمینه های علوم پایه، فنی و مهندسی می باشد
@khf_sharif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید