مسیر سبز
مسیر سبز

پذيرش جنسيتي دانشجو در دانشگاه همدان ایسنا: رييس دانشگاه

پذيرش جنسيتي دانشجو در دانشگاه همدان
ایسنا: رييس دانشگاه بوعلي سينا از تك‌جنسيتي‌شدن رشته‌هاي زمين‌شناسي و باستان‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد از سال‌جاري خبر داد. «محمدعلي زلفي‌گل»، افزود: به منظور تكريم جنسيتي و با توجه به اينكه ماهيت بعضي رشته‌ها به جنسيت ارتباط دارد، دانشگاه بوعلي سينا در برخي رشته‌ها اقدام به پذيرش دانشجو به صورت صرفا دختر يا صرفا پسر در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد كرده است.

وي ادامه داد: در رشته‌هايي كه حالت ميداني و صحرايي دارند، مانند باستان‌شناسي، زمين‌شناسي، ‌علوم دامي و ماشين آلات كشاوزري صرفا پسران پذيرفته مي‌شوند. دكتر زلفي‌گل اضافه كرد: همچنين در رشته‌هايي كه بيش از 80‌درصد دانشجويان، دختران بوده‌اند مانند رشته زبان فرانسه و صنايع غذايي، صرفا دختران پذيرفته مي‌شوند.

وي در ادامه با بيان اينكه اين امر با توجه به كاركرد رشته‌ها و ارزشيابي‌اي كه نسبت به نوع پذيرش‌ها صورت گرفته، رخ داده است، اظهار كرد: در برخي رشته‌ها كه تعداد خانم‌ها و آقايان متناسب بوده و نرم مناسبي دارد، در پذيرش روال سابق طي خواهد شد.

رييس دانشگاه بوعلي‌سينا تصريح كرد: به عنوان مثال در دانشگاه فني تويسركان مهندسي صنايع صرفا پسران و در مجتمع آموزش عالي نهاوند مهندسي صنايع صرفا دختران پذيرش مي‌شوند. وي ادامه داد: در گروه حسابداري دانشگاه بوعلي‌سينا صرفا دختران و در دانشكده مديريت و حسابداي رزن نيز صرفا پسران براي رشته حسابداري پذيرفته مي‌شوند. گفتني است دانشجويان كارشناسي رشته زمين‌شناسي با تجمع در مقابل ساختمان مركزي دانشگاه بوعلي سينا اعتراض خود را نسبت به تصميم گرفته شده، اعلام مي‌دارند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید