هر روز!
هر روز!

مؤسسه آموزشی مؤسسه آموزشی اصطلاحی عمومی است که به همه

مؤسسه آموزشی مؤسسه آموزشی اصطلاحی عمومی است که به همه

مؤسسه آموزشی
مؤسسه آموزشی اصطلاحی عمومی است که به همه موسسات آموزشی اعم از مهد کودک، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، که به آموزش افراد می‌پردازد گفته می‌شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید