معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال همسایه کانال خیریه مجازی همسایه ، یکی از کانال

 لینک
کانال همسایه 
 کانال خیریه مجازی همسایه ، یکی از کانال

کانال همسایه
کانال خیریه مجازی همسایه ، یکی از کانال های خلاق تلگرامی است که به فعالیت های خیریه و حل مشکل نیازمندان تهران با کمک خیرین می پردازد. صرف عضو شدن در این کانال حال روحی شما را بهتر می کند ؛ امتحانش مجانی است ! (جزئیات بیشتر)
@hamsayecharity

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید