مسیر سبز
مسیر سبز

نکاتی درباره بیمه بیکاری و بیمه اختیاری خبرگزاری فارس:

نکاتی درباره بیمه بیکاری و بیمه اختیاری
خبرگزاری فارس: سازمان تأمین اجتماعی با ۳۷ میلیون‌ نفر تحت پوشش خود خدمات بیمه‌ای متعددی به طیف گسترده‌ای از آحاد جامعه ارائه می‌دهد و بخشی از بیمه‌شده‌ها شناخت کافی از نحوه استفاده از این خدمات را ندارند، در دانستنی‌های بیمه‌ای به اکثر سوالات آن‌ها به صورت شفاف توضیح داده شده است.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی چندوجهی با طیف وسیعی از مخاطبان روبه‌روست و طبق قانون این سازمان که مصوب سال 1354 نیز است باید به حدود 37 میلیون‌نفر از جامعه تحت پوشش خود خدمات مختلفی در حوزه بیمه‌ای، درمان و بازنشستگی ارائه دهد.

با توجه با گستردگی خدمات این سازمان در حوزه بیمه‌شدگان و در راستای افزایش سطح آگاهی و اطلاعات بیمه‌شدگان پیرامون حقوق قانونی خود به برخی از دانستنی‌های بیمه‌ای می‌پردازیم.

بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد چگونه محاسبه می‌شود؟

میزان مقرری روزانه بیمه‌شده بیکار معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه‌شده می‌باشد، به مقرری افراد متاهل یا متکفل، (تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل) به ازاء هر یک از آنها به میزان 10 درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد.

طبق قانون تامین اجتماعی کمک هزینه ازدواج به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه ازدواج به افرادی تعلق می‌گیرد که دارای شرایط ذیل باشند:

بیمه شده طی 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد.

_ در تاریخ ازدواج، رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد (به جز دوران نظام وظیفه)

_ ازدواج اول و دائم بوده و در دفاتر رسمی ثبت شده باشد.

مبلغ کمک هزینه کفن و دفن چگونه محاسبه می‌شود؟

مبلغ هزینه کفن و دفن معادل حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان فوت بیمه شده می‌باشد.

بیمه اختیاری چه نوع بیمه‌ای است؟

افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب اردیبهشت 1339 و قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 از ردیف بیمه‌شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین فوق‌الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند، با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.

چگونه می‌توان از بیمه اختیاری استفاده کرد؟

تامین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تامین و تدارک بستر اجرایی آن از تالیف دولت به شمار می‌رود. اما بیمه اجتماعی، از نوعی که سازمان تامین اجتماعی مجری آن است به نحوی طراحی شده که علاوه بر تحت پوشش قرار دادن افراد شاغل در قانون تامین اجتماعی، برای پوشش بیمه‌ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اما بعدا به دلیل عدم اشتغال از پوشش بیمه‌آی خارج شده‌اند، تدابیری اندیشه است، به طوریکه این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه، می‌توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.

شرایط برقراری بیمه اختیاری چیست؟

برابر مقررات مربوطه، حداکثر شرط سنی جهت پذیرش تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری 50 سال تمام برای مردان و زنان در صورت دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد، تعیین شده است و چنانچه سن متقاضی بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت‌ مازاد سنی خواهد بود.

تذکر: کسانی که دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، می‌توانند بدون رعایت شرط سنی تقاضای بیمه اختیاری نمایند.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان اختیاری چگونه محاسبه می‌شود؟

برابر مقررات تعیین شده، میزان دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری برای افرادی که بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند معادل با میانگین آخرین 360 روز قبل از تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری است، مشروط بر اینکه مبلغ مذکور از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد و برای کسانی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد تعیین می گردد.

لازم به ذکر است مبنای پرداخت حق بیمه هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌شود، افزایش می‌یابد.

نحوه و میزان پرداخت حق بیمه برای متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری چگونه خواهد بود؟

مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز 2 ماه بعد خواهد بود و نرخ پرداخت حق بیمه معادل 26 درصد می‌باشد.

بیمه شدگان اختیاری مشمول چه حمایت‌هایی هستند؟

حمایت‌های مقرر، در برگیرنده مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی، فوت و درمان حسب شرایط در قانون تامین اجتماعی خواهد بود و این گروه از بیمه‌شدگان همانند بیمه شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف و پرداخت هزینه کفنی و دفن و وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز)، مطابق مقررات برای آنان امکان‌پذیر خواهد بود.

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به چه نوع بیمه‌ای اطلاق می‌شود؟

صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می گردد که برای انجام حرفه و شغل مورد‌نظر، با داشتن کارگر و یا خود به تنهایی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص نباشند و می‌توانند با اظهار شغل مورد ادعا مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند.

مشمولان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد چه کسانی هستند؟

تمامی مشاغلی که تاکنون بیمه نشده‌اند، مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته می‌شوند، حداکثر شرط سنی جه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید