مکان یار
مکان یار

بازار سیرجان آدرس: ایران - کرمان - سیرجان‎ خیابان امام خمینی

بازار سیرجان آدرس: ایران - کرمان - سیرجان‎ خیابان امام خمینی

بازار سیرجان
آدرس: ایران - کرمان - سیرجان‎ خیابان امام خمینی

به محض ورود به این بازار قدیمی، بوی داروهای عطاری به مشام می‌رسه که دلیلش وجود عطاری‌های زیاد در این بازاره. اکثر مغازه‌های «بازار سیرجان» رو عطاری‌ها و شیرینی فروشی‌ها تشکیل می‌دن. معماری قشنگ این بازار با سقف‌های گنبدی و نورگیرهاش جلوه خاصی به این بازار قدیمی داده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید