معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال آکادمی دفاع شخصی آکادمی دفاع شخصی فتح المبین زیر

 لینک
کانال آکادمی دفاع شخصی 
 آکادمی دفاع شخصی فتح المبین زیر

کانال آکادمی دفاع شخصی
آکادمی دفاع شخصی فتح المبین زیر نظر استاد عباس کابلی تغذیه ورزشی،آمادگی جسمانی و بدنسازی ، دفاع شخصی و تسلیم حریف در 10 ثانیه ارتباط با ادمین کانال: @SelfDefense0915 (جزئیات بیشتر)
@SelfDefensemahvelat

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید