معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال شهیدان کرمی این کانال طراحی شده جهت ثبت خاطرات

 لینک
کانال شهیدان کرمی 
 این کانال طراحی شده جهت ثبت خاطرات

کانال شهیدان کرمی
این کانال طراحی شده جهت ثبت خاطرات وعکس های شهیدان زمان واحمدرضا کرمی و دوستان شهیدم درلشکر ۵۷ حضرت ابوالفضل علیه السلام؛ باشد که با یادآوری اهداف، فداکاری ها و رشادتهای این شهیدان راه را گم نکنیم. انشاءالله (جزئیات بیشتر)
@shahid6267

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید