هر روز!
هر روز!

عضلات دوقلوی ساق : عضلات دوقلوی ساق :

عضلات دوقلوی ساق : عضلات دوقلوی ساق 
 :

عضلات دوقلوی ساق
: عضلات دوقلوی ساق
: عضلات دوقلوی ساق امروزه کمتر کسی را می توان یافت که از اهمیت عضلات ساق در پرورش اندام حرفه ای و از تاثیر این عضلات در سرنوشت نهایی رقابت های پرورش اندام مطلع نباشد و به جرات می توان گفت که داشتن عضلات ساق برجسته و تحسین برانگیز آرزوی هر پرورش اندام کار پیشرفته ای است که به سکوی قهرمانی می اندیشد اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اگر از نقطه نظر تمرین به موضوع نگاه کنیم رسیدن به ساق های منحصر به فرد و قابل عرضه در روز داوری دو فاکتور اساسی را طلب می کند: درد و سوزش در حین تمرین و نظم و انضباط در برنامه ریزی و اجرای تمرینات.
 

به گزارش : کسانی که پرورش اندام را در سطوح مبتدی دنبال کرده و هدفی به جز قهرمانی و شرکت در رقابت های نفس گیر پرورش اندام را در سر دارند معمولا تمامی انرژی و توجه خود را صرف تمرین دادن عضلات  بالاتنه صرف کرده و کمتر به عضلات پایین تنه می پردازندو این افراد حتی اگر تمایلی به تمرین دادن عضلات پائین تنه داشته باشند نیز برنامه تمرینی این عضلات را به صورت کوتاه و مختصر برگزار کرده و به چند ست از حرکاتی همچون اسکوات و روپا بسنده کرده و دوباره به تمرینات بالا تنه و سینه و بازو باز می گردند. این در حالی است که بی توجهی و یا حتی کم توجهی به هر کدام از عضلات و مخصوصا عضلات پایین تنه و ساق که اهمیت زیادی در زیبایی بدن پرورش اندام کاران نیز دارند در همان نگاه اول به طرز آزار دهنده ای به چشم می زند. رسیدن به ساق های زیبا، حجیم و در عین حال تراشیده از بدیهایات پرورش اندام قهرمانی بوده است اما این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که ساختن و تراشیدن چنین ساق های تحسین برانگیزی نیز  به راحتی ساختن عضلات سینه ای ستبر و حجیم نبوده و پروراندن ساق ها معمولا در قیاس با دیگر عضلات بدن آدمی با دشواری های فراوانی همراه بوده و برنامه ریزی و توجه افزونتری را طلب می کند. داشتن عضلات ساق تمرین دیده و ورزیده نه تنها برای کسانی که رویای قهرمانی را در سر دارند مهم و حیاتی است بلکه برای افرادی که تنها به قصد رسیدن به اندامی ورزیده و زیبا تمرین می کنند نیز الزامی و اجباری است. فراموش نکنید که  برای ساختن و برای تراشیدن ساق های غول آسا، نیاز به تمرین شدید و سنگین بر روی این عضلات و نیاز به بذل توجه کافی به آنها خواهید داشت. عضلات دو قلوی ساق بر خلاف بسیاری از دیگر عضلات بدن که با تمرین مختصری که بر روی آنها انجام می دهید به راحتی رشد می کنند عضلاتی دیر رشد بوده و به سماجتی که در افزایش حجم از خود نشان می دهند شهره اند. زمانی که با تمرینات شدید و سنگین، این عضلات را با فشار تمرین واقعی و سازنده تمرین درگیر می کنید احساس درد و گرفتگی شدید در این عضلات نیز امری کاملا طبیعی بوده و حتی این گرفتگی و این درد که گاه تا روزها پس از تمرین نیز ادامه پیدا کرده، بر نحوه راه رفتن شما تاثیر گذاشته و گاه مناظر بدیع و خنده داری را پدید می آورد. بسیاری از ورزشکاران به دلیل اینکه در این ناحیه از بدن خود دچار ضعف محسوسی هستند معمولا در پوشش ورزشی خود در داخل باشگاه سخت گیری کرده و از نمایاندن این قسمت از بدن خود امتناع می کنند اما آیا بهتر نیست به جای پنهان کردن ضعف های خود در این ناحیه از بدن،تمرینات فشرده و سنگین بر روی این عضلات را در برنامه کار خود قرار داده و به مرور زمان نیز در زمره کسانی قرار بگیرید که عضلات ساق سان از نقاط قوت آنها می باشد و این افراد نیازی به پنهان کردن این عضلات از دید دیگران ندارند؟ عضلات دو قلوی ساق شما در طول روز و در جریان فعالیت های روزمره زندگی از قبیل راه رفتن و غیره به حد کافی تحت فشار قرار می گیرد و به همین دلیل نیز گفته می شود که فشار تمرین این دسته از عضلات یقینا باید شدیدتر و سنگین تر از فشار تمرینی وارد شده بر دیگر عضلات بدن باشد که در طول روز و در طول فعالیت های روزمره زندگی فعالیت و فشار چندانی را متحمل نمی شوند. برای افزایش دادن حجم عضلات ساق، این عضلات را باید با فشار سنگین و حتی با فشار فوق سنگین تمرینات جدی و شدید آشنا کرده و آنها را از زوایای مختلف نیز تحت فشار قرار دهید.
بادی فول

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید