هر روز!
هر روز!

حکایت ازدواج های شرطی حکایت ازدواج های شرطی : حکایت

حکایت ازدواج های شرطی 
 حکایت ازدواج های شرطی : حکایت

حکایت ازدواج های شرطی
حکایت ازدواج های شرطی : حکایت ازدواج های شرطی
: حکایت ازدواج های شرطی
یران :اصلی ترین عاملی تضمین یک زندگی ، عشق متقابل زن و مرد به یکدیگر است.
بنا به گزارش : در قانون حق طلاق، مسکن، سفر و کار زن با مرد است و زمانی که ازدواج صورت می گیرد زن باید طبق قانون همه این موارد را رعایت کند. زمانی که عقد بسته می شود و نکاح صورت می گیرد، زن و مرد فرصت دارند تا شرایط یکدیگر را درک کرده و آن را قبول کنند و اگر در این مقطع این اتفاق نیفتد دیگر امکان بازنگری در آن تا پایان زندگی مشترک وجود ندارد.
در یک زندگی عادی و زمانی که همه چیز در صلح و صفا برگزار می شود خلأ قانونی به چشم نمی آید، بلکه مشکل از جایی شروع می شود که قانون مجبور به مداخله شود. اینجاست که نابرابری و تبعیضی که به نفع مرد اعمال می شود خودنمایی می کند. قانون خانواده ای که در کشور ما قدمت 40ساله دارد، در بین چهار نسل از زنانی که بر اساس این قانون ازدواج کردند یا احیانا طلاق گرفتند بازتاب ها و البته تضادهای گوناگونی را ایجاد کرد. زنانی که یک نسل قبل یعنی سال های 70 تا 80 ازدواج کردند بیش از سایرین با ممنوعیت ها و محدودیت های این قانون دچار تعارض شدند. وقتی حق طلاق با مرد باشد، زن برای مشکلات عدیده ای که دارد نمی تواند از همسرش جدا شود و این اختیار با مرد است. از سوی دیگر در این قانون زن اجازه نداشت بدون اجازه مرد کار کند، سفر کند یا حتی تعیین کند که می خواهد کجا زندگی کند. شروط ضمن عقد عجیب و غریب کارکنان دفاتر ازدواج و طلاق افرادی هستند که بیش از سایرین با قوانین ازدواج و طلاق، شرایطی که دو طرف برای هم تعیین می کنند و اتفاقاتی که در این گیر و دار می افتد دست به گریبانند و آنها را از نزدیک مشاهده می کنند. سردفتر یکی از این دفترخانه ها می گوید: تقریبا همه خانواده هایی که به اینجا می آیند تا جای ممکن تلاش می کنند همه چیز را به نفع خود یا در بهترین حالت به صورت برابر برقرار کنند و من در کمتر موردی دیدم خانواده راضی باشد که فرزندش شرط یا مسأله ای را ضمن عقد قبول کند. مرادی ادامه می دهد: تقریبا سالی چند بار اینجا دعوای لفظی و بگومگو حین ثبت عقد رخ می دهد و همه اینها به دلیل شرایطی است که داماد یا عروس در حین عقد مطرح می کند، در حالی که در گذشته آن را مطرح کرده و هیچ اصراری بر آن نداشته است. مرادی درباره شروطی که بیشتر زن ها یا مردها ضمن عقد مطرح می کنند و بیشتر متداول است توضیح می دهد: برای خانم هایی که می خواهند ازدواج کنند، حق طلاق و در مواردی مسکن و کار، بیشترین و متداول ترین شروطی است که مطرح می شود و البته اینها اصلا عمومی نیست، زیرا کمتر مردی حاضر می شود به این امر تن بدهد مگر اینکه از قبل با او هماهنگ شده یا مهریه ای در کار نباشد. سردفتر درباره شروط ضمن عقد مردها می گوید: جالب است درباره مردها اصلی ترین شرطی که مطرح می شود درباره ارتباط و زندگی اعضای خانواده همسر با زن بعد از ازدواج است. برای مثال اگر زنی قبلا ازدواج کرده یا فرزند داشته باشد ممکن است مرد شرط کند این فرزند پیش آنها زندگی نکند یا در خیلی موارد مردها در حین عقد شرط می کنند فردی از خانواده زن که ممکن است به دلیل تنها بودن یا شرایط خاص بعدها مسئولیت نگهداری از آن به او محول شود با آنها زندگی نکند. مرادی درباره شروط ضمن عقد عجیب و غریبی که شاهد آن بوده عنوان می کند: خانم و آقایی سال 83 به ما مراجعه کردند تا عقد کنند و شرط زن این بود که مرد که قهرمان مسابقات اتومبیل رانی بود دیگر هرگز پشت فرمان هیچ ماشینی ننشیند و استدلال این زن هم این بود که مرد بسیار بد رانندگی می کرد یا سال یک خواننده مشهور که می خواست ازدواج کند با این شرط همسرش سند ازدواج را امضا کرد که هرگز نخواند البته بعد از چند ماه این مرد نتوانست به قول خود عمل کند و شنیدم که از همسرش جدا شده است. یکی از کارکنان دفترخانه درباره عجیب ترین شرط ضمن عقدی که شاهدش بوده عنوان می کند: پارسال یک خانم و آقایی که هر دو بسیار پولدار بودند شرط ضمن عقدی که مطرح کرده بودند این بود که اگر زن یا مرد هرکدام نخواستند به زندگی ادامه دهند طرف مقابل کل دارایی اش را به طرفی که طلاق نمی خواهد ببخشد. یعنی هر کسی که طلاق خواست باید کل دارایی اش را به طرف مقابل می داد. این کارمند در ادامه می گوید: ما این عقد را با شرطش ثبت کردیم، اما از فردای آن روز کل فامیل دختر و پسر که از این کار بچه های خود خبر نداشتند به نوبت به دفترخانه می آمدند و دعوا راه می انداختند که چرا ما این کار را انجام داده ایم. سردفتر این دفترخانه این طور می گوید: به طورکلی زندگی هایی که قرار نیست پایدار بماند و دختر و پسر بعد از مدتی از هم جدا می شوند بیشتر از این شرط ها دارد زیرا دو نفر که به خودشان اعتماد ندارند بیشتر دوست دارند شرایط را به نفع خود کنند چون می دانند اشتباه و ایجاد مشکل از طریق آنها حتمی است. ضمانت زندگی و حقوق برابر مهناز؛ زن جوانی که حق طلاق دارد درباره اینکه اهمیت داشتن این حق برای زنان چیست، می گوید: ضمانت یک زندگی به این است که هر دو نفر یعنی هم مرد و هم زن از حقوق یکسان برخوردار باشند و اگر این حقوق به هر شکلی تبعیض آمیز باشد احتمال اینکه یکی از دو نفر بخواهد زورگویی کند و از این حق سوءاستفاده کند وجود دارد. این زن جوان می گوید: من زمانی که به شوهرم گفتم که حق طلاق می خواهم او به راحتی پذیرفت و عنوان کرد به خودش شکی ندارد و مطمئن است که هیچ وقت شرایط را به نحوی نمی کند که من راضی به این کار باشم و حتی اگر باشم هم زندگی که یکی از دو نفر مایل به ادامه آن نباشد مثل مبادله ای که یکی از دو طرف آن را فسخ نمی کند، دیر یا زود از هم می پاشد. او که سالیان سال است با همسرش زندگی می کند و دو فرزند هم دارد درباره اینکه داشتن این حق چه کمکی به زندگی او کرده و این امر چه بازتابی در زندگی او داشته، می گوید: به طورکلی بای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید