مسیر سبز
مسیر سبز

انواع معافیت‌ های حین خدمت سربازی خبرگزاری ایسنا: مشمولان

انواع معافیت‌ های حین خدمت سربازی
خبرگزاری ایسنا: مشمولان حین خدمت در صورتی که واجد شرایط معافیت‌ها باشند، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

مشمولان حین خدمت در صورتی که واجد شرایط معافیت‌ها از جمله پزشکی، کفالت، موارد خاص باشند، می‌توانند برای بهره‌مندی از هریک از این معافیت‌ها اقدام کنند.

مشمولانی که بیماری آنان به حدی نیست که از خدمت معاف شوند، ممکن است معاف از رزم شناخته شوند. این افراد در حین خدمت از آموزش‌های سخت امور رزمی و کارهای سنگین معاف می‌شوند.

 در صورتی که فرد در حین خدمت دچار بیماری یا حادثه شده و قادر به ادامه خدمت نباشند، برابر نظر کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلح از خدمت معاف می‌شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید