مسیر سبز
مسیر سبز

کنکور سراسری 93 کلید خورد خبرگزاری مهر: آزمون سراسری

کنکور سراسری 93 کلید خورد
خبرگزاری مهر:  آزمون سراسری سال 93 صبح امروز پنجشنبه پنجم تیرماه با رقابت 222 هزار و 507 نفر داوطلب گروه ریاضی و فنی از میان یک میلیون و 31 هزار و 322 داوطلب کنکور صبح آغاز شد و با آزمون گروه هنر در بعد از ظهر امروز ادامه می یابد.

داوطلبان آزمون سراسری سال 93 برای پذیرش دانشجو در دوره های روزانه نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، همچنین برای کد رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی با هم به رقابت می پردازند.

یک میلیون و 31 هزار و 322 نفر متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 93 شده اند که از این تعداد 608 هزار و 852 نفر معادل 59.04 درصد داوطلبان زن و 422 هزار و 470 نفر معادل 40.96 درصد داوطلبان مرد هستند.

آمار ثبت نام کنندگان به تفکیک گروه های آزمایشی شامل 222 هزار و 507 نفر در گروه علوم ریاضی و فنی، 522 هزار و 833 نفر در گروه علوم تجربی، 263 هزار و 72 نفر در گروه علوم انسانی، 13 هزار و 727 نفر در گروه هنر و 9 هزار و 183 نفر در گروه زبان های خارجی است.

آمار ثبت نام کنندگان و صدور کارت به تفکیک گروه های آزمایشی

گروه آزمایشی جمع زن/ درصد مرد/ درصد گروه علوم ریاضی و فنی 222 هزار و 507 نفر 84 هزار و 709 نفر معادل 38.07 درصد 137 هزار و 798 نفر معادل 61.93 درصد گروه علوم تجربی 522 هزار و 833 نفر 344 هزار و 198 نفر معادل 65.83 درصد 178 هزار و 635 نفر معادل 34.17 درصد گروه علوم انسانی 263 هزار و 72 نفر 163 هزار و 224 نفر معادل 62.05 درصد 99 هزار و 848 نفر معادل 37.95 درصد گروه هنر 13 هزار و 727 نفر 9 هزار و 858 نفر معادل 71.81 درصد 3 هزار و 869 نفر معادل 28.19 درصد گروه زبان های خارجی 9 هزار و 183 نفر 6 هزار و 863 نفر معادل 74.74 درصد 2 هزار و 320 نفر معادل 25.26 درصد جمع یک میلیون و 31 هزار و 322 نفر 608 هزار و 852 نفر معادل 59.04 درصد 422 هزار و 470 نفر معادل 40.96 درصد
در آزمون سراسری 93 به هر یک از داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و زبان های خارجی و هنر اجازه داده شده که در صورت علاقمندی به شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی و هنر نیز علاقمندی خود را اعلام کنند که در نتیجه 163 هزار و 307 نفر به آمار ثبت نام کنندگان اضافه شده است و در نهایت یک میلیون و 194 هزار و 629 کارت ورود به جلسه آزمون صادر شد.

آزمون سراسری سال 93 در 364 شهرستان و بخش مختلف کشور و 15 کشور خارجی برگزار می شود.

داوطلبان در یک جلسه به سئوالات عمومی و اختصاصی به صورت تستی چهارگزینه ای پاسخ می دهند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید