معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال مؤسسه نورالثقلین اخبار.اطلاعات عمومی قرانی.تجوید درجه یک.فایل های صوتی

 لینک
کانال مؤسسه نورالثقلین 
 اخبار.اطلاعات عمومی قرانی.تجوید درجه یک.فایل های صوتی

کانال مؤسسه نورالثقلین
اخبار.اطلاعات عمومی قرانی.تجوید درجه یک.فایل های صوتی تجویدی .قراِئت های کلاسی و آموزشی و مجلسی.آموزش روانخوانی و صوت قران کریم و با حضور دو استاد ارجمند استاد کاظمی و استاد کریم سبز علی همه پیش به سوی موفقیت در راه اهل بیت... (جزئیات بیشتر)
@doclassquran

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید