معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال دیوار مهربانی آنلاین هدف از این فروشگاه دیوار مهربانی

 لینک
کانال دیوار مهربانی آنلاین 
 هدف از این فروشگاه دیوار مهربانی

کانال دیوار مهربانی آنلاین
هدف از این فروشگاه دیوار مهربانی آنلاین فروش محصولات است که درآمد حاصل از فروش در امور خیریه صرف می شود در کارهای: کمک به افراد کم توان مالی(فقیر)، کودکان بد سرپست، کودکان کار، کودکان بی سرپرست، کمک به جهیزیه دختران دم بخت، کمک به بچه های بهزیسیتی و سرطانی، کمک به زنان سرپرست خانواده و دیگر کمک های خیر. امید است ما را با حمایت های مالی خود در امر خیر یاری نمایید. این را همیشه به یاد داشته باشید از هر دستی بدهی از همان دست می گیری. (جزئیات بیشتر)
@mehrabanionline

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید