بهترین زندگی
بهترین زندگی

ضخامت نرمال آندومتر برای بارداری سوال: رحم به ابعاد

ضخامت نرمال آندومتر برای بارداری
سوال: رحم به ابعاد باکوپارا نشیم طبیعی رویت شد. ضخامت اندومتر 15mml می باشد تخمدانها در دو طرف با سایز واکونرمال رویت شد بزگترین فولیکول به قطر20mm تخمدان چپ رویت شد حفره کلدوساک فاقد مایع ازاد می باشد ایابرای بارداری مشکل خاصی دارم؟ ایابایددرمان شوم؟ با تشکر.
جواب: دوست عزیز. ضخامت اندومتر در روزهای مختلف سیکل متفاوت است. اگر در روزهای پایانی سیکل سونوگرافی شده اید نزدیک به پریود بعدی سونوگرافی شما نرمال است و مشکلی برای بارداری نیست وگرنه ضخامت اندومتر زیاد است و باید درمان شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید