مسیر سبز
مسیر سبز

آخرين تصميم مخابرات براي احياي تاليا مدير عامل شركت

آخرين تصميم مخابرات براي احياي تاليا 
 مدير عامل شركت

آخرين تصميم مخابرات براي احياي تاليا
مدير عامل شركت مخابرات ايران درباره آخرين وضعيت تصميم مخابرات براي احياي دوباره تاليا اظهار كرد: اين موضوع در حال جمع‌بندي است و تاليا بعد از تعيين مشاور به صورت جدي فعاليت خود را آغاز مي‌كند.

اما داوود زارعيان - مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران - هم درباره آخرين وضعيت تصميم مخابرات براي احياي دوباره تاليا اظهار كرد: در طرح جديد و با توجه به اينكه مخابرات نيز سرمايه‌گذار اين پروژه خواهد شد، اين روال تغيير مي‌كند و طبيعي است كه درآمدزايي اين موضوع با توجه به توسعه تاليا و افزايش تعداد مشتركان بيش‌تر مي‌شود.

مجتمع صنعتي رفسنجان صاحب تاليا است و بر اساس درآمدي كه دارد، سالانه 57 درصد سودش را به مخابرات مي‌دهد و 43 درآمدش براي خود تالياست؛ ولي قرار است در طرح جديد پروژه تاليا با سرمايه‌گذاري جديد (51 درصد سهم مخابرات و 49 درصد سهم مجتمع صنعتي رفسنجان) احياء شود.

منبع: ایسنا
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید