هر روز!
هر روز!

آموزش تربیت فرزندان موفق (ویژه والدین) : آموزش تربیت فرزندان

آموزش تربیت فرزندان موفق (ویژه والدین)
: آموزش تربیت فرزندان موفق (ویژه والدین)
: فرزندان شما همه رفتار کردار شما را از شما الگو برداری می کنند .همه دوست دارند درزندگی موفق باشند و زمانی هم که بچه دار می شوند والدین این هدف ها را برای فرزندان خود نیز می خواهند.7 نکته برای اینکه بتوانیم فرزندانی موفق پرورش دهیم.
به گزارش : همه ی ما دوست داریم موفق و مستقل باشیم. اما جالب اینجاست که وقتی بچه دار می شویم، تمام این آمال و آرزوها به سرعت به آنها منتقل می شود. چه کاره می شوند؟ آیا موفق خواهند بود؟ آیا از زندگی خود رضایت خواهند داشت؟
 
دکتر لئونارد ساکس پزشک کودکان، در حوزه ی خود شناخته شده و جنجالی است. او در کتاب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید