اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

اسامی اعضای معاونت حقوقی باشگاه استقلال با مشخص شدن معاونت‌های

اسامی اعضای معاونت حقوقی باشگاه استقلال با مشخص شدن معاونت‌های

اسامی اعضای معاونت حقوقی باشگاه استقلال
با مشخص شدن معاونت‌های مختلف در باشگاه استقلال محسن بزرگی در سمت معاونت حقوقی این باشگاه باقی ماند و به این ترتیب نفرات کامل این معاونت مشخص شدند. به گزارش فارس، با احکام افشارزاده، محسن بزرگی به عنوان معاون حقوقی، گودرزی رئیس کمیته انضباطی،خانزاده رئیس کمیته استیناف، خانم سرابی مدیر امور دعاوی و بیکران بهشت به عنوان مدیر قراردادها فعالیت خواهند کرد. محسن بزرگی گفت: جا دارد از حسن نظر آقای افشارزاده و رای اعتماد هیات مدیره تشکر کنیم و مطمئنا قدردان این اعتماد هستیم.مطمئنا در دوره جدید حق باشگاه استقلال را در مراجع قضایی و مجامع مختلف خواهیم گرفت و من امیدوارم در بحث قرارداد‌ها نیز از پتانسیل معاونت حقوقی باشگاه استفاده شود. وی تاکید کرد:این نوید را می دهم تا اگر در قرارداد بازیکنان، کادر فنی و موارد مختلف اقتصادی از پتانسیل معاونت حقوقی استفاده شود بتونیم در همه موارد حق باشگاه استقلال را ادا کنیم. بزرگی در خصوص اینکه آیا جریمه‌های فصل گذشته معاونت حقوقی شامل جرائم اکبرپور و بیک‌زاده اجرا شده است یا خیر گفت:دستور جدیدی در این مورد صادر نشده و از نظر حقوقی طبق نظر باشگاه جرائم پابرجا خواهد بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید