معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال رسانه آموزشی رسانه آموزشی جهاد دانشگاهی کانال آموزش مجازی

 لینک
کانال رسانه آموزشی 
 رسانه آموزشی جهاد دانشگاهی کانال آموزش مجازی

کانال رسانه آموزشی
رسانه آموزشی جهاد دانشگاهی کانال آموزش مجازی دوره های تخصصی و عمومی که کاربران با گزراندن دوره ها وشرکت در آزمون دوره مروبطه گواهی متعبر جهاد دانشگاهی را دریافت کنند (جزئیات بیشتر)
@jdkurdistan

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید