معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال خیریه خیریه نیکوکاران منتظران منجی عج در راستای اهداف

 لینک
کانال خیریه 
 خیریه نیکوکاران منتظران منجی عج در راستای اهداف

کانال خیریه
خیریه نیکوکاران منتظران منجی عج در راستای اهداف عالی فرهنگی و تبلیغ معارف مهدوی، به شماره 41559 وزارت کشور تأسیس و آغاز به فعالیت نموده است. از شما خیراندیشان مهدی یاور دعوت می شود در راستای زمینه سازی ظهور شریف آن حضرت با شرکت در جهاد مالی ما را یاری فرمایید. اهداف عالی فرهنگی موسسه عبارتند از: 1-شناخت و تقرب بیشتر به امام زمان عج 2- برطرف شدن موانع ظهور 3-توسعه فرهنگ مهدویت افراد می توانند نذورات خود را در این زمینه پرداخت نمایند. (جزئیات بیشتر)
@Khayerin_mahdavi

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید