iTech news
iTech news

نواحی مختلف پلوتو و قمرهای آن نام گذاری می‌ شوند

نواحی مختلف پلوتو و قمرهای آن نام گذاری می‌ شوند

نواحی مختلف پلوتو و قمرهای آن نام گذاری می‌ شوند
در سال ۲۰۱۵، واحد مأموریت فضاپیمای افق‌های نو ناسا، پروژه‌ی جستجوی هوش فرازمینی SETI و اتحادیه بین‌المللی نجوم، فرآیند نام‌گذاری ویژگی‌های سطحی پلوتو و قمرهای این کوتوله را آغاز کردند تا به همگان این امکان را بدهند که بتوانند به‌راحتی و با استفاده از نام‌های رسمی، به بررسی ویژگی‌های سطحی این اجرام بپردازند؛ البته در حال حاضر تنها چهارچوب‌های نام‌گذاری برای مناطق و ویژگی‌هایی که کشف شده‌اند، اعلام شده است و سایر مناطق نام‌گذاری نمی‌شوند. اتحادیه‌ی بین‌المللی نجوم به صورت اختصاصی وظیفه‌ی نام‌گذاری مناطق مختلف این ۶ جرم (پلوتو و قمرهای آن) را بر عهده داشته است و ناسا و SETI نیز باید آن‌ها را به صورت رسمی تأیید کنند.
اتحادیه‌ی بین‌المللی نجوم پیش از هر چیزی، از مردم درخواست کرد که چهارچوب‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند تا یک رأی‌گیری انجام شود و نام‌ها نیز اعلام شوند. مردم از این کار استقبال کردند و هزاران گزینه‌ی مختلف پیشنهاد شد و سپس رأی‌گیری‌ها آغاز شدند. حال به تازگی، چهارچوب‌های برتر توسط اتحادیه‌ی بین‌المللی نجوم برای نام‌گذاری نواحی مختلف و ویژگی‌های سطحی این سامانه‌ی ‌شش‌گانه اعلام شده‌اند. بسیاری از این چهارچوب‌ها با خدای روم (پلوتو) و اساطیری از دنیای اموات ارتباط دارند؛ سایرین نیز به انسان‌ها و خصلت کاوشگری انسان اشاره می‌کنند.پلوتواز نام خدایان، الهه‌ها یا هر چیزی که با اساطیر دنیای اموات در ارتباط هستند، استفاده شود.نام‌هایی از ادبیات حماسی یا نام‌هایی که با فرهنگ و دنیای اموات در ارتباط هستند، انتخاب شوند.از نام قهرمانان یا دیگر کاشفان دنیای اموات استفاده شود.از نام دانشمندان یا مهندسانی که با پلوتو یا کمربند کویپر در ارتباط بوده‌اند، استفاده شود.از نام مأموریت‌های فضایی برتر یا فضاپیماهای تاریخ‌ساز استفاده شود.از نام کاشفان پیشگامی که جان خود را به خطر انداختند و به کشف نواحی مختلف زمین، دریا و آسمان پرداختندT استفاده شود.قمر شاروناز نام مقاصدی در فضا که در داستان‌ها و افسانه‌ها آمده‌اند، استفاده شود.از نام‌ اساطیری که در افسانه‌ها فضا را کشف کرده‌اند یا از نام دیگر کاوشگران استفاده شود.از نام کاشفان و مسافرانی که اسطوره هستند، استفاده شود.از نام نویسندگان و هنرمندانی که با اکتشافات فضا، به خصوص کشف کمربند کویپر و پلوتو مرتبط هستند، استفاده شود.قمر استوکساز نام خدایان روم استفاده شود.قمر نیکساز نام الهه‌های شب استفاده شود.قمر کِربروساز نام سگ‌هایی که در ادبیات، تاریخ یا اسطوره‌شناسی به آن‌ها اشاره شده است، استفاده شود.قمر هایدرااز نام مارها و اژادر افسانه‌ای که در ادبیات حماسی به آن‌ها اشاره شده است، استفاده شود.

آلن استرن، پژوهشگر اصلی پروژه‌ی فضاپیمای افق‌های نو از مؤسسه‌‌ی تحقیقات جنوب غربی، کلرادو، در خصوص نام‌گذاری مناطق و ویژگی‌های سطحی این سامانه ششگانه می‌گوید:من از این‌که با اتحادیه‌ی بین‌المللی نجوم همکاری می‌کنیم، بسیار خرسند هستم. همچنین از چهارچوب‌هایی بسیار خوب، الهام‌بخش، جذاب و عجیب که برای نام‌گذاری مناطق و ویژگی‌های سطحی پلوتو و قمرهای آن انتخاب شده‌اند، خوشحال هستم. اکنون که چهارچوب‌های نام‌گذاری مشخص شده‌اند، ما باید بتوانیم نام‌های مناسب را انتخاب کنیم.
من از این‌که با اتحادیه‌ی بین‌المللی نجوم همکاری می‌کنیم، بسیار خرسند هستم. همچنین از چهارچوب‌هایی بسیار خوب، الهام‌بخش، جذاب و عجیب که برای نام‌گذاری مناطق و ویژگی‌های سطحی پلوتو و قمرهای آن انتخاب شده‌اند، خوشحال هستم. اکنون که چهارچوب‌های نام‌گذاری مشخص شده‌اند، ما باید بتوانیم نام‌های مناسب را انتخاب کنیم.
اکنون اتحادیه‌ی بین‌المللی نجوم و واحد مأموریت فضاپیمای افق‌های نو (New Horizons) ناسا می‌توانند با توجه به چهارچوب‌های انتخاب شده، نام مناطق و ویژگی‌های سطحی پلوتو و قمرهایش را انتخاب کنند. اتحادیه‌ی بین‌المللی نجوم، همواره وظیفه‌ی نام‌گذاری اجرام آسمانی و ویژگی‌های سطحی آن‌ها را بر عهده داشته است و اکنون نیز انتخاب نام‌ نهایی مناطق و ويژگی‌های سطحی سامانه ششگانه‌ی پلوتو، بر عهده‌ی آن‌ها است.
نظر شما در مورد چهارچوب‌هایی که برای نام‌گذاری انتخاب شده‌اند، چیست؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید