هر روز!
هر روز!

مهدخت صنعتی مهدخت صنعتی زاده کرمانی (م. ۲۹ خرداد

مهدخت صنعتی 
 مهدخت صنعتی زاده کرمانی (م. ۲۹ خرداد

مهدخت صنعتی
مهدخت صنعتی زاده کرمانی (م. ۲۹ خرداد ۱۳۱۲) پژوهشگر، نویسنده و فعال اجتماعی است. او از بنیان‌گذاران انجمن حمایت از حقوق کودکان است. او پیش از انقلاب سردبیر پیک دانش آموز بود.
صنعتی دختر عبدالحسین صنعتی زاده و قمرتاج دولت آبادی (دختر میرزا یحیی دولت‌آبادی) و خواهر همایون صنعتی زاده است.
او مدت زیادی به پژوهش درباره مسایل زنان در ایران به ویژه استان کرمان پرداخت. همچنین به ویراستاری آثار نوشتاری برجای مانده از خاله اش صدیقه دولت‌آبادی، فعال حقوق زنان پرداخت. سپس با انقلاب ۱۳۵۷ از ایران رفت و بعد از بازگشت بر مسایل و حقوق کودکان متمرکز شد. او یکی از موسسین انجمن حمایت از حقوق کودکان است.
مهدخت صنعتی از مشاوران موسسه پژوهشی کودکان دنیا است. وی با کمک ناصر یوسفی در سال ۱۳۷۳ این انجمن را بینان‌گذاری کرد.
این موسسه به دلیل ترویج تفکر ضرورت حمایت همه‌جانبه از کودکان خردسال از بدو تولد تا ۷ سالگی، از سوی بنیاد ترویج علم برنده جایزه ویژه ترویج علم در سال ۱۳۸۰ شد.
مهدخت صنعتی در پاییز سال ۱۳۹۳ کتاب داستان «زنان سایه روشن» را منتشر کرد.
www.koodakandonya.org

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید