مسیر سبز
مسیر سبز

میزان فطریه امسال اعلام شد آیت الله محمد امامی

میزان فطریه امسال اعلام شد 
 آیت الله محمد امامی

میزان فطریه امسال اعلام شد
آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران و تولیت مدرسه عالی شهید مطهری در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت:  زکات فطریه برای هر نفر سه کیلو، قوت غالب درنظر گرفته شده است و برای اشخاص بسته به نوع قوت غالب آنها متفاوت است.
وی افزود: اگر خانواده ای قوت غالبش برنج است و برنج اعلا مصرف می کند مستحب است که برای هر نفر 9 هزار تومان پرداخت کند.
تولیت مدرسه عالی شهید مطهری گفت: البته این مبلغ به نوع برنجی که افراد مصرف می کنند بستگی دارد، اما پرداخت این مبلغ واجب نیست بلکه احتیاط مستحب است. مبلغ واجب همان 2 هزار تومنی است که برای کسی که توان زندگی و معیشت دارند درنظر گرفته شده است.
آیت الله امامی کاشانی با اشاره به این که زکات فطره نوعی صدقه است اظهار داشت: فطریه به نیازمندان و کسانی که محتاج هستند پرداخت می شود و اگر فطریه دهنده از سادات باشد می تواند فطریه را به سادات و غیر سادات بدهد اما اگر کسی از سادات نباشد نمی تواند فطریه را به سادات بدهد.
منبع : مهـــرباز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید