هر روز!
هر روز!

توصیف احساس افراد در آخرین دقیقه عمر : توصیف احساس

توصیف احساس افراد در آخرین دقیقه عمر : توصیف احساس

توصیف احساس افراد در آخرین دقیقه عمر
: توصیف احساس افراد در آخرین دقیقه عمر
عمر انسان کوتاه است و انسان ها باید طوری زندگی کنند که هر لحظه آماده سفر آخرت باشند و با کوله بار ثواب به دیار آخرت بروند. در آخرین دقیقه عمر و یک دقیقه قبل از مرگ اتفاقاتی در بدن انسان رخ می دهد که در ادامه توصیف خواهیم کرد.
 
به گزارش : در لحظه مرگ به چه فکر خواهید کرد؟ این 2 سوال میان افراد بسیار رایج است و کمتر فردی است که در طول زندگی این موارد را از خود نپرسیده باشد. گروهی متشکل از پزشکان و شیمی دان های آمریکایی با انجام آزمایش ها و بررسی های گسترده بر روی افراد در حال مرگ و یا بازگشته از مرگ نشان دادند که در زمان مرگ و چند دقیقه قبل از آن احساسی شبیه به دیدن فیلم بسیار ترسناک به افراد دست می دهد؛ در این شرایط مغز واکنشی از خود نشان می دهد که هنگام تماشای فیلم بسیار ترسناک دارد.
 
این گروه علمی ترس را عامل این موضوع می داند زیرا هنگام احساس خطر ناخودآگاه ترس به فرد حاکم می شود. قسمتی از مغز به نام تالاموس به استرس و فشار روحی بسیار حساس است و در چنین شرایطی با انتشار برخی هورمون ها و مواد شیمیایی واکنش نشان می دهد.
 
گفته می شود که یک دقیقه قبل از مرگ فرد احساس ترس همراه با پرواز یا برخورد را حس خواهد کرد و در این شرایط هیپوتالاموس سبب انتشار آدرنالین در بدن شده تا بدن را برای واکنش صحیح آماده کند.
 
این تحقیق نشان می دهد در بیشتر موارد افراد در لحظه مرگ سعی می کنند مانند تماشای فیلم ترسناک فریاد بزنند اما صدایشان به گوششان نمی رسد؛ در واقع به گوش هیچ فردی نمی رسد زیرا در این لحظه تنفس قطع شده و مغز در حال از کار افتادن است.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید