معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال محبان الرضا (ع) ● حضرت علے علیہ السلام: ○هیچ

 لینک
کانال محبان الرضا (ع) 
 ● حضرت علے علیہ السلام: ○هیچ

کانال محبان الرضا (ع)
● حضرت علے علیہ السلام: ○هیچ دردے دردناک تر از گناه برای دلها نیست ● و هیچ ترسی سخت تر از مـرگ نیست ○و گذشتہ براے اندیشیدن و عبرت گرفتن کافے است ●و مـرگ براے موعظہ کردن کافے است. (جزئیات بیشتر)
@mohebanrezza

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید