مکان یار
مکان یار

تندیس هرکول آدرس: ایران - کرمانشاه - بیستون محوطه باستانی بیستون

تندیس هرکول آدرس: ایران - کرمانشاه - بیستون محوطه باستانی بیستون

تندیس هرکول
آدرس: ایران - کرمانشاه - بیستون محوطه باستانی بیستون

مجسمه هرکول، در کناره شاهراه شرقی-غربی جاده ابریشم یا جاده بزرگ خراسان در محوطه تاریخی بیستون نزدیک کرمانشاه از سنگ تراشیده شده. این مجسمه که در دوران سلوکی ساخته شده، بر سکویی به طول ۲/۲۰ متر به پهلوی چپ به طور نیم خیز به آرنج تکیه نموده و در دست چپ پیاله‌ای داره که تا نزدیک صورت نگه داشته و دست راستش برروی پای راست قرار گرفته و پای چپ رو تکیه گاه پای دیگر نموده‌. طول مجسمه ۱/۴۷ متر که به طور برجسته از سنگ کوه تراشیده شده و از طرف پشت به کوه متصله. در عقب مجسمه نقوش و کتیبه‌ای به زبان یونانی قدیم بر روی سنگ نقش شده‌، نقوش آن شامل درخت زیتونی‌ست که از شاخه آن کماندان و تیردانی آویزان شده‌. در کنار این درخت گرز مخروطی شکل گره داری حجاری شده که برجستگی‌اش نسبت به سایر نقوش بیشتره. کتیبه به خط یونانی قدیم در هفت سطر بر روی لوحی نوشته شده. در زیر تنه هرکول نقش شیری دیده می‌شه که درازای آن از سر تا دم ۲۰۰ سانتیمتر و بلندی دم آن ۱۱۴ سانتیمتره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید