مکان یار
مکان یار

میدان ناخدا آدرس: ایران - هرمزگان - بندرکنگ میدان ناخدا از

میدان ناخدا آدرس: ایران - هرمزگان - بندرکنگ میدان ناخدا از

میدان ناخدا
آدرس: ایران - هرمزگان - بندرکنگ میدان ناخدا

از میادین بندر کنگ، که توش المان های دریا و دریانوردی مثل خرچنگ قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید