مکان یار
مکان یار

آبگرم زیارت آدرس: ایران - گلستان - گرگان روستای زیارت آب

آبگرم زیارت آدرس: ایران - گلستان - گرگان روستای زیارت آب

آبگرم زیارت
آدرس: ایران - گلستان - گرگان روستای زیارت

آب گرم زیارت در حاشیه جنوبی روستای زیارت ،واقع در ۱۲ کیلومتری جنوب گرگان، در مجاورت امام زاده ی معروف این روستا، به نام امام زاده عبدالله قرار دارد .در بین امام زاده وآب گرم، رودخانه زیارت "خاصه رود" جریان دارد.
سکنه زیارت از قدیم، نام "گرماندو" و "گرماب" را به آن اطلاق می کردند.
آب گرم زیارت دارای چهار مظهر ومحل خروجی به فاصله تقریبی ۲۰-۱۰ متر است .اولین مظهر چشمه زیر یک تخته سنگ است، مظهر دوم به فاصله ۲۰ متر در جنوب مظهر اولی قراردارد. دومظهر دیگر هریک با فواصل ۱۵-۱۰ متر از زیر بدنه تراشه طبیعی جاری هستند. حجم آب چهار رشته، روی هم رفته قابل توجه بوده و در حدود ۱۵ اینچ است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید