مطالب جالب!
مطالب جالب!

توصیه ایمنی برای دانش آموزان 1 – از دانش

توصیه ایمنی برای دانش آموزان 
 1 – از دانش

توصیه ایمنی برای دانش آموزان
1 – از دانش آموزان بخواهید در محلی امن برای مثال پیاده رو و دور از رفت و آمد خودروها در انتظار سرویس مدرسه خود باشند.
2 – اطمینان حاصل کنید که کودکان تا هنگامی که خودرو کاملا متوقف نشده, در آن باز نشده و راننده اجازه ورود نداده است سوار سرویس نشوند.
3 – به دانش آموزان یادآوری کنید که هرگز نباید پشت اتوبوس بدوند چون ممکن است موقع دور یا نزدیک شدن کودکان به سرویس راننده آنها نبیند.
4 – سرویس مدرسه هم مانند یک کلاس است و راننده معلم آن پس حتما باید به دانش آموزان خود توضیح دهید که به حرف راننده توجه کنند.
5 – یک نکته مهم در انتخاب سرویس یا اتوبوس مدرسه داشتن راننده ای ماهر و از نظر جسمی سالم است نه تنها در رانندگی مهارت کامل را داشته باشد بلکه مهارت برقراری ارتباط خوب هنگام صحبت کردن و گوشزد کردن نکات ایمنی را با دانش آموزان داشته باشد.
6 – به دانش آموزان بگویید یک صندلی مناسب را انتخاب کنند و روی آن بنشینند. در هنگام حرکت سرویس مدرسه به هیچ عنوان از جای خود بلند نشوند زیرا یک ترمز ناگهانی موجب زمین خوردن آنها خواهد شد.
7 – مواظب باشید دانش آموزان در داخل سرویس به هم چیزی پرتاب نکنند زیرا ممکن است به راننده اصابت کند.
8 – از دانش آموزان بخواهید با صدای بلند صحبت نکنند. صدای همهمه بچه ها در خودرو سبب حواس پرتی راننده وتوجه نکردن او به محیط بیرون و کاهش تمرکز و عکس العمل به اتفاقات بیرون از جمله چراغ قرمز و هشدارهای پلیس می‌شود. هیچ گاه با راننده صحبت نکنند چرا که ممکن است سبب تصادف شود.
9 – از دانش آموزان بخواهید در داخل وسیله نقلیه غذا نخورند چون در صورت بروز مشکل راننده در هنگام رانندگی نمی تواند به آنها کمک کند. به آنها بگویید سر و دست ها را از پنجره اتوبوس بیرون نکنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید