هر روز!
هر روز!

اعلام میزان زکات فطره از سوی آیت الله نوری همدانی

اعلام میزان زکات فطره از سوی آیت الله نوری همدانی

اعلام میزان زکات فطره از سوی آیت الله نوری همدانی
اعلام میزان زکات فطره از سوی آیت الله نوری همدانی : اعلام میزان زکات فطره از سوی آیت الله نوری همدانی به گزارش ایسنا، دفتر پایگاه اطلاع رسانی آیت الله نوری همدانی در اطلاعیه ای اعلام کرد، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می رساند طبق نظر آیت الله نوری همدانی، پرداخت قیمت ۳ کیلو از گندم که شش هزارتومان است کفایت می کند. از نظر این مرجع تقلید قوت غالب قشری از انسان ها میزان است و اما اگر کسی خود مایل به پرداخت قیمت برنج باشد هر نوع از برنج باشد کافی است، همچنین کفاره تأخیر یا عذر برای هر روز ۲.۰۰۰ تومان و عمدی  ۱۲۰.۰۰۰ تومان معین شود.
: اعلام میزان زکات فطره از سوی آیت الله نوری همدانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید