مسیر سبز
مسیر سبز

فلسفه آبروی علوم است خبرگزاری حوزه: حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی

فلسفه آبروی علوم است
خبرگزاری حوزه:  حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی با اشاره به جایگاه علم فلسفه، گفتند: فلسفه علاوه بر این که ریاست علوم را برعهده دارد، آبروی علوم را هم تأمین می کند.  

 این مرجع تقلید در دیدار جمعی از اعضای هیئت موسس و هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی با اشاره به جایگاه فلسفه در میان سایر علوم، گفتند: فلسفه علاوه بر این که ریاست علوم را برعهده دارد، آبروی علوم را هم تأمین می‌کند و اگر قرار است آبروی علوم را تأمین کند، باید خود علم آبرومندی باشد.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی با طرح این سوال که آیا علم دینی در عالم هست یا خیر؟ افزودند: فلسفه تنها علمی است که در مورد کل عالم بحث می‌کند و این که علم دینی داریم یا نه، تنها می‌تواند مسئله فلسفه باشد، لذا اگر فلسفه ثابت کرد که علم دینی داریم، به علوم آبرو می‌دهد‌.

ایشان خاطر نشان کردند: اگر فلسفه نتواند علم دینی را ثابت کند، اولین آسیب را به خودش می‌رساند، یعنی خود را ضد دین کرده و سپس همه علوم را ضد دین می‌کند، ولی اگر فلسفه مسیر الهی شدن را طی کند، اولین خدمت را به خود می‌کند، یعنی الهی می‌شود و سپس همه علوم را دینی می‌نماید..

این مرجع تقلید با بیان این که ما علم غیر دینی نداریم و تمایز علوم به تمایز موضوعات است، تصریح کردند: تمایز روش ها هم به تمایز موضوعات است، لذا اگر موضوع دینی بود، علم و روش هم دینی می‌شود، ولی اگر موضوع غیر دینی شد، روش هم غیر دینی می‌گردد.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی همچنین با ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته در مجمع عالی حکمت اسلامی، مهمترین کار این مرکز را اثبات علم دینی دانست و خاطرنشان کردند: مهم‌ترین کار مجمع عالی، اثبات علم دینی است، چون ما علم غیر دینی نداریم لذا از آن‌جا که مجمع ریاستش ریاست علماء است، دست اندرکاران آن باید با اخلاص کار کنند و حریم ها را حفظ نمایند.

در ابتدای این دیدار، حجج الاسلام والمسلمین فیاضی، رییس هیئت مدیره و معلمی، دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی گزارشی از اقدامات، فعالیت ها و برنامه های چهارمین دوره هیئت مدیره این مرکز علمی و پژوهشی ارایه کردند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید