هر روز!
هر روز!

آموزش طراحی ناخن با سنگ های تزیینی ناخن آموزش طراحی

آموزش طراحی ناخن با سنگ های تزیینی ناخن آموزش طراحی

آموزش طراحی ناخن با سنگ های تزیینی ناخن
آموزش طراحی ناخن با سنگ های تزیینی ناخن : آموزش طراحی ناخن با سنگ های تزیینی ناخن
: آموزش طراحی ناخن با سنگ های تزیینی ناخن
مجله تو زیبایی :
به گزارش : برای طراحی ناخن هایتان به شیوه زیر فقط کافیست دو تکه چسب را طبق تصویر به شکل هفت روی ناخن ها قرار داده و رنگ زرد و یا هر رنگ دلخواه تان را بزنید و در آخر چسب ها را بکنید و سپس سنگ های تزیینی را روی آن ها با چسب و یا لاک برق ناخن بزنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید