هر روز!
هر روز!

معمای اعداد فرد متوالی معمای اعداد فرد متوالی

معمای اعداد فرد متوالی معمای اعداد فرد متوالی

معمای اعداد فرد متوالی
معمای اعداد فرد متوالی
 
معما:  مجموع سه عدد فرد متوالی 63 (شصت و سه) است. عدد کوچکتر ، چه عددی است؟
*
*
*
*
*
 جواب معما: اول: سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.
*
*
*
*
*
 این سه عدد فرد متوالی 19 ، 21 و 23 هستند ...  لطفا کمی فکر کنید و با استفاده از راهنمائی های بالا جواب را حدس بزنید ، اگر موفق نشدید
*
*
*
*
*
جواب معمای اعداد فرد متوالی  63=23+21+19 عدد 19 کوچکترین عدد است. منبع:vase2.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید