هر روز!
هر روز!

آموزش - طراحی و برش - طراحی انواع یقه در طراحی

آموزش - طراحی و برش - طراحی انواع یقه در طراحی

آموزش - طراحی و برش - طراحی انواع یقه در طراحی لباس
دو نوع یقه متفاوت با پایه برگردان در قسمت زیر نمایش داده می شود.
به گزارش : 1-یقه راهبی cowl neck
بر پایه یقه گرد      
2- یقه حلزونی Rulfed v collar
بر پایه یقه هفت برگردان
*نکته: این یقه را می توان به پایه یقه گرد، قایقی های باز و هفت طراحی نمود و میزان بلندی و کوتاهی والان ها به مدل مورد نظر شما وابسته است. آموزش - طراحی و برش - طراحی انواع یقه در طراحی لباس : آموزش
: آموزش
قبل از آموزش یقه های هفت پایه دار یکی از مهمترین نکات در مورد طراحی یقه های جلو باز خط دکمه خور با توجه به خط مرکزی جلو می باشد که باید حتماً رعایت شود.
در اینجا ابتدا کشیدن خط دکمه خور را با توجه به اینکه چه مقدار روی هم گرد را برای مدل در نظر دارید آموزش می دهیم.
1-پیراهن جلو باز دکمه خور یک ردیف (دید سه رخ) در این نوع دکمه خور، ترسیم لبه با اندازه دلخواه، موازی خط وسط جلو می باشد. دکمه دقیقاً بر روی خط مرکزی وسط جلو طراحی می شود (شکل 1).  
2- پیراهن جلوباز دکمه خور دو ردیف (دید سه رخ) در این نوع دکمه خور، ترسیم لبه به اندازه دلخواه، موازی خط وسط جلو می باشد، با این تفاوت که دکمه، بر روی خط مرکزی قرار نمی گیرد. فاصله دکمه از لبه دکمه خور در اندام طبیعی 1 تا 5/1 سانتی متر است که در طراحی با فاصله کمی از خط لبه، طراحی می شود (شکل 2).  
یقه های هفت پایه دار
مانند (آرشال، آمریکایی، شال، انگلیسی، ...)
با توجه به توضیحات در مورد خط دکمه خور خط مرکزی را مشخص و میزان بازی یقه را مشخص و خط پایه یقه هفت را رسم نموده و بعد نوع یقه دلخواه را روی آن رسم می کنیم (شکل 1).
یقه آرشال
از یقه های تا شدنی پایه دار هفت است و لبه برگردان آن، روی شانه قرار می گیرد. حدوداً (یک سوم) برگردان مربوط به پایه و (دو سوم) برگردان بر روی شانه قرار می گیرد.
بلندی یقه آرشال تا خط سینه و یا اغلب تا خط کمر ادامه پیدا می کند (شکل 2).
یقه آمریکایی
این یقه خز و یقه های برگردان هفت است. در قسمت پشت پایه ای ایستاده و کوتاه دارد اما برگردان پشت ندارد.
در قسمت پایین برگردان پهن دارد که بر اساس فرم سینه طراحی می شود.     
یقه انگلیسی  Roll-collar
از یقه های هفت پایه دار است که می توان با تغییر در دال آن مدل بلیزی و یا با تغییری در دال، پهنای قطعه بالایی و یا پایینی و نیز بلندی و کوتاهی هفت آن مدل ها بسیار متنوع را ایجاد کرد که البته باید این میزان پهنا و بازی با مدل ارائه شده، هماهنگی داشته باشد.         
یقه شال shawl-collar
از یقه های برگردان هفت است که قسمت برگردان آن به صورت پهن، بر روی شانه می افتد و فاقد پایه است.       
چند نوع یقه دیگر
یقه ملوانی sailor collar
در دید رو به رو و سه رخ (شکل 1)
یقه انگلیسی بهاره
از نوع یقه های برگردان ساده است که برای بلوز استفاده می شود (شکل 2).
یقه دراپه
در انواع مختلف طراحی می شود. به صورت دراپه در سرشانه و یا فقط دراپه در جلو فاقد چین در سرشانه.
یقه های ترکیبی و مدل دار با توجه به پایه یقه های اولیه.
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید