معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال مدافع حرم،بصیرت دینی بصیرت دینی و سیاسی شهید آیت

 لینک
کانال مدافع حرم،بصیرت دینی 
 بصیرت دینی و سیاسی شهید آیت

کانال مدافع حرم،بصیرت دینی
بصیرت دینی و سیاسی شهید آیت الله مدرس : سیاست ما عین دیانت ماست . هدف ما در این کانال افزایش بصیرت سیاسی و دینی است . بررسی اخبار و وقایع مهم روز از نگاه بچه حزب اللهی ها لینک تلگرام : https://telegram.me/modafeharam6 (جزئیات بیشتر)
@modafeharam6

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید