مکان یار
مکان یار

بازار قدیمی آمل آدرس: ایران - مازندران - آمل خیابان باهنر

بازار قدیمی آمل آدرس: ایران - مازندران - آمل خیابان باهنر

بازار قدیمی آمل
آدرس: ایران - مازندران - آمل خیابان باهنر

"بازار قدیم آمل" معروف به پایین بازار یا چهارسوق آمل، بازاری با ریشه باستانی هست که در مرکز شهر قرار داره و رکن و هسته اصلی و اولیه سازمان دهنده شهر قدیم به شمار میاد . رکن اصلی ساخت بازار آمل به زمان ساسانیان بر می گرده و هنوز هم پا برجا مونده و این که در بعضی از قسمت های این بازار تغییرات شتاب زده و نوسازی غیر اصولی انجام شده و به دلیل مقتضیات اقتصادی و اجتماعی روزگار، زیبایی قبلیش رو از دست داده، اما هنوز دارای اهمیت و اعتباره. مغازه های این بازار با سقف سفالی شیب دار و جلو آمده به خاطر محافظت از باران و آفتاب دارای فضاهای باز داخلی برای تشکیل بازارهای هفتگی در روزگار گذشته ست. در حال حاضر این بازار نقش بسیار مهمی در زندگی اقتصادی - اجتماعی مردم آمل داره و از اون می تونین انواع محصولات غذایی و سوغات این شهر رو تهیه کنین.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید