مسیر سبز
مسیر سبز

واکنش سیاسی به بازگشت علی کریمی خبرگزاری تسنیم: حمیدرضا

واکنش سیاسی به بازگشت علی کریمی
خبرگزاری تسنیم: حمیدرضا سیاسی در مورد اینکه آیا برای بازگشت علی کریمی به پرسپولیس در هیئت مدیره بحثی صورت گرفته، گفت: بازگشت کریمی به پرسپولیس تحت نظر رحیمی و دایی است و مطرح شدن چنین بحث‌هایی در شأن هیئت مدیره نیست.

وی در خصوص انتخاب کمیته فنی پرسپولیس و اینکه آیا این کمیته با علی دایی به مشکل نمی‌خورد، اظهار داشت: سرمربی وظایف خاص خودش را دارد و کمیته فنی هم همچنین. قرار نیست وظایف سرمربی و کمیته فنی با هم تداخل پیدا کند و هرکسی در حوزه خودش کار می‌کند، فقط اگر سرمربی دچار مشکل شود کمیته فنی وارد می‌شود.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: فعلاً اعضای کمیته فنی مشخص شده‌اند و هنوز وظایف مشخص نشده است. همه مطمئن باشند تا آنجایی که بشود از علی دایی حمایت می‌کنیم.

سیاسی درباره اینکه آیا برنامه‌های دایی در هیئت مدیره مطرح شده است، تاکید کرد: هنوز برنامه‌های دایی به دست هیئت مدیره نرسیده و در اختیار آقای رحیمی است و او باید برنامه‌ها را در هیئت مدیره مطرح کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید