هر روز!
هر روز!

طریقه کاشت هندوانه طریقه کاشت هندوانه هندوانه

طریقه کاشت هندوانه 
 
 طریقه کاشت هندوانه 
 هندوانه

طریقه کاشت هندوانه

طریقه کاشت هندوانه
هندوانه میوه مورد علاقه و مخصوص فصل تابستان است .مناسب جهت مرطوب کردن دهان و رفع عطش و تشنگی است. هندوانه های بزرگ و کشیده ( بیضی شکل) که اولین نوع هندوانه‌ای است که به ذهن میرسد،  فضای خیلی زیاد و فصلی طولانی را برای رشد نیاز دارد . و به همین خاطر است که بیشتر باغبانان خانه‌گی فضای با ارزش باغشان را به این نوع از هندوانه تخصیص نمی‌دهند. انتخاب آنها بیشتر بر روی هندوانه کوچکتر و نسبتا شیرین ازنوع هندوانه گرد و یا پلنگی است که فضایی در حدود 3/1 را نسبت به آن نیاز دارد.
&n

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید